Joanna Neumann
S Z K O L E N I AR E K R U T A C J ED O R A D Z T W OSzkolę, uświadamiam, inspiruję

i mobilizuję do działaniaZamieniam ograniczenia i obawy
w nowe umiejętności i rozwiązaniaPomagam osiągnąć cel, zburzyć bariery, uwierzyć w siebie

Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Coach kariery nie doradza klientowi, ale wspiera klienta w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby klient wyraźniej zobaczył, gdzie jest – jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, kwalifikacje chciałby wykorzystywać, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby być.

Klient zauważa jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą.
W wyniku coachingu kariery klient dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy.
 

Dlaczego warto?
- Dzięki coachingowi kariery przede wszystkim zrobisz pierwszy krok na swej drodze ku zmianom.
- Pokonasz swoje ograniczenia w myśleniu o tym, co jest, a co nie jest możliwe.
- Jasno określisz swoje zawodowe cele, mocne strony oraz umiejętności do rozwoju.
- Podniesiesz osobistą skuteczność w pracy. Wzrośnie twoja satysfakcja.
- Praca stanie się integralną częścią twojego życia - będzie dla ciebie źródłem nie tylko dochodów, ale też głębokiego osobistego spełnienia.

Do kogo skierowany jest coaching kariery?
  • osób pozostających bez zatrudnienia,
  • pracujących, ale chcących zmienić obecną pracę
  • szukających swojej pierwszej pracy
 
W czym mogę Ci pomóc:
  • ustalanie celów zawodowych,
  • odkrywanie osobistego potencjału i predyspozycji
  • przygotowanie efektywnych dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
  • opracowanie pytań i wspólne wypracowanie odpowiedzi
  • warsztat z elementów autoprezentacji podczas spotkania rekrutacyjnego
  • przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej z informacją zwrotną o elementach do poprawy


mob.   +48 517 512 066
mail:    joanna@neumannsolutions.pl
© Joanna Neumann - 2011