Joanna Neumann
S Z K O L E N I AR E K R U T A C J ED O R A D Z T W O
Szkolę, uświadamiam, inspiruję
i mobilizuję do działania



Zamieniam ograniczenia i obawy
w nowe umiejętności i rozwiązania



Pomagam osiągnąć cel, zburzyć bariery, uwierzyć w siebie

Trener rozwoju osobistego  -  Rekruter  -  Doradca personalny

Jestem absolwentką Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Ośrodka Doskonalenia i Treningu Kierowniczego
w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w firmach doradztwa personalnego, gdzie odpowiedzialna byłam za projekty rekrutacyjne
i szkoleniowe.

Współpracuję z instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz klientem indywidualnym, gdzie z sukcesem realizuję projekty rekrutacyjne, szkolenia oraz treningi z zakresu skutecznego poszukiwania pracy, motywowania, job-coachingu, komunikacji, autoprezentacji i inne.

Osoby  zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu.

KONTAKT:
mob.   +48 517 512 066
mail:    joanna@neumannsolutions.pl





© Joanna Neumann - 2011